Innendørsfotball

Første gang vi hører snakk om innendørsfotball for Hønefosslag, er Fossekallens deltagelse i innendørsserie i Nordstrandshallen i Oslo vinteren 1956/57.

Innendørsfotball

Nordstrandhallen

Første gang vi hører snakk om innendørsfotball for Hønefosslag, er Fossekallens deltagelse i innendørsserie i Nordstrandshallen i Oslo vinteren 1956/57. Det var såkalt "five à side" hvor hvert lag spilte med 5 spillere, en keeper og fire utespillere. Det var tillatt å bytte ut inntil 4 spillere slik at et lag i alt kunne bruke 9 spillere under en kamp. Banen var 20x40 meter og det ble benyttet håndballmål. Skudd utenfor mål resulterte i utvisning i 2 minutter. Det deltok 12 lag, de fleste fra Oslo-området. Etter avviklet enkelserie - 11 kamper - endte Fossekallen midt på tabellen.

Helgelandsmoen

Vinteren 1956/57 ble det også avviklet innendørsserie på Helgelandsmoen. Her deltok det 6 lag. Fossekallen gikk gjennom serien uten tap.

Julecup

Etter at Ringerikshallen åpnet sine dører høsten 1983 innbød Fossekallen distriktets lag til å delta i en innendørs cup som spilles i tidsrommet fra 12.-30. desember, derfor navnet "Julecupen". Seniorlagene - som regel 12 - 13 stykker, er først ute. De spiller fotball sammenhengende over 30 timer fra lørdag morgen til søndag kveld. Det spilles først seriespill hvor lagene er delt i to avdelinger, deretter cupspill etter utslagsmetoden . De tre beste lagene premieres med sjekker hvor beløpene er kr.2.500,- 1.500,- og 750,- for klasse A, og kr. 1,500,- 750,- og 500,- for junior.

Den påfølgende helg er det dame- og juniorlagenes tur til å ta i bruk hallflaten. Fra 27.-30 desember spiller miniputter, smågutter, lillegutter og gutter mot hverandre.

Annonse: