Knøttecupen

Fossekallens junioravdeling startet i 1979 en knøttecup for spillere fra 8 - 12 år, et arrangement som siden har blitt en årevis forseelse.

Knøttecup

Fossekallens junioravdeling startet i 1979 en knøttecup for spillere fra 8 - 12 år, et arrangement som siden har blitt en årevis forseelse. I startåret deltok 700 spillere fra 48 lag og kampene ble avviklet på 3 baner. Arrangementet ble en suksess og det var stadig økende interesse fra lag som ønsket å delta. Lagene har kommet fra Buskerud, Akershus, Oslo, Telemark, Oppland, Hedmark, Vestfold, Østfold, Hordaland og Bergen.

12 år etter starten - i 1990 - med Liv/Fossekallen som arrangør, deltok 4.000 spillere fra 350 lag og der ble spilt kamper på 19 baner. Lørdag regnet man med at ca.12.000 spillere, lagledere og tilskuere var innom portene i Hønefoss Idrettspark. Det året ble det gitt dispensasjon fra Norges Fotballforbunds "7-mils grense". Denne regelen sier at de yngste spillerne ikke tillates å reise lenger enn 7 mil utenfor fylkesgrensen. Dette også selv om foreldre eller andre er ledsagere.

I 1991 gikk deltagerantallet av denne grunn ned til 3.000 spillere fra 220 lag med spill på 17 baner. Lag fra Hordaland og Østfold som i 1990 fikk dispensasjon fra 7-mils regelen , fikk ikke lenger lov til å delta. Deltagerantallet gikk ytterligere ned i 1992. Dette året deltok 2.500 spillere fra 117 lag. Det synkende antallet skyldes at arrangementet kolliderer med en rekke turneringer utenfor distriktet da det etterhvert har blitt en ganske hard konkurranse mellom turneringarrangørene. I 1994 hvor turneringen ble arrangert for 16 gang, deltok 148 lag med 1.500 spillere. Det ble avviklet 292 kamper i løpet av 17 timer. Dette er under halvparten av lag og spillere som deltok i 1990. Som mulig forklaring til det synkende deltakerantall, sakser vi turneringsleder uttalelse i Ringerikes Blad 11.juni 1994: "Regelen om begrenset reiseavstand gjør det vanskelig å trekke lag utenfor Østlandsområdet. Liv/Fossekallen må begynne å tenke nytt dersom de fortsatt skal opprettholde ryet som arrangør av Norges største knøttecup. I fjor fikk festivalen besøk av landslagsspillerne Jostein Flo og Gunnar Halle. Dette ble svært godt mottatt av spillerne. I år har vi egentlig ingen form for trekkplaster, bortsett fra en rekke fotballkamper. Vi må gi deltakerne et tilbud på kveldstid, finne på noe som er av interesse. I Hønefoss-cup har man arrangert diskotek. På Rælingen er det bare cup for jentelag. Vi må tenke i slikebaner neste år".

Håper arrangementskomiteen kan finne tiltak som kan øke interessen og deltakelsen i Jubileumsåret 1995. Knøttefestivalen er Liv/Fossekallens største inntektskilde og det sier seg selv at blir det færre penger i kassa med deltakersvikt.

Reglement

Det spilles i 6 forskjellige klasser, gutt 8, 9, 10, 11, 12 år og jenter 10 år og yngre. Spilletiden er for 8, 9, 10 år 2x12 minutter og for 11 - 12 år 2x15 minutter. Det er anledning til å benytte 12 spillere, men bare 7 spillere samtidig. Kampene spilles fra k.09.00 - kl.19.00 lørda og fra kl.09.00 - kl.15.30 søndag da finalene avvikles.

Fra 1987 har Buskerud fotballkrets vedtatt nye "Retningslinjer for miniputter 8 - 9 -10 års klassene", som sier at cupspill for disse klassene spilles serie uten slttspill. Klasse gutt 11 og 12 år spiller enkel serie hvor de to beste i hver pulje går videre til cup som avsluttes med finale.

Premiering

I klassene 11 og 12 får nr. 1, 2, 3 og 4 pokal. I de andre klassene blir ikke resultatene registrert. Begge de tapende lag i semifinalen får 3. plass i klassene 11 - 12 år. Alle spillere på disse lagene tildeles medaljer (henholdsvis gull, sølv, bronse). Avdelingsvinneren får napp i vandrepokal, som tildeles til odel og eie ved 3 napp. Alle spillerne som deltar i cupen får deltaker/turneringsminne.

Et meget populært innslag sørget arrangøren for i 1985, da Englands glimrende landslagsmålvakt Ray Clemence stod for premieutdelingen. Populære gjester var også Gunnar Halle og Jostein Flo i 1993. Alle ville se og snakke med dem og som Ringerikes Blad skriver: "Gunnar Halle og Jostein Flo laget "Beatles" tilstander hos ungene"

Økonomi

For Fossekallen og senere Liv/Fossekallen har knøttecupen gitt store økonomiske bidrag med overskudd fra kr. 150.000,- - 300.000,-.

Erfaringene sier at knøttecupen betyr godvær. I 1986 var det 27 varmegrader og stekende sol. Slikt godvær bevirker selvfølgelig rekordomsetning av brus og is.

14.juli 1993 skriver Ringerikes Blad: "Det regnet for første gang. For 15. gang ble knøttefestivalen arrangert. Inntil lørdag hadde det aldri vært regvær under festivaldagene".

Vi må eller ikke glemme det bidrag kafeterian gir. I Idrettshallen som ved slike anledninger er ominnredet til kafeteria sørger 35 medhjelpere for å mette ca. 2.000 deltakere. De aller fleste av knøttene og lederne skal ha både frokost og middag. Til 2.000 middagsmåltider og 1.500 brødmåltider blir det blant annet servert 500 kilo pølser, 300 kilo karbonade, 100 kilo tørr potetstappe og 7.000 brødskiver.

For å kunne gjennomføre et så stort arrangement som knøttefestivalen, er man selvfølgelig avhengig av en stor og dyktig medarbeiderstab. Det er ikke få gratis timer våre trofaste medlemmer leggerned hvert år. Vi håper at ingen føler seg"tråkket på tærne" når vi trekker fram tre personer som ble hedret for sin innsats ved arrangementet i 1993. Selve knøttecup-generalen Torbjørn Tangestuen som i 15 år har sørget for nærmest prikkfrie gjennomføringer, ble takket hjertligst av fotballgruppens leder Kjell Kleiven. Torbjørn Tangestuen ble også hedret ab Ringerikes Blad med takk for samarbeidet og for den innsats han og klubben har gjort for å sette Hønefoss på kartet.

Liv/Fossekallen hedret også Harry Bergstrøm som uten et øre i honorar, har vært en trofast dommer gjennom knøttecupens 15-årige levetid.

Torill Munkerud som har bekledd viktige posisjoner hele tiden, ble også hedret for sin innsats.

Fra v: Svein Eystein Lindberg, John Brørby, Torbjørn Tangestuen og Per Erik Akjolden deler ut premier i knøttecupen 1991.

TV-overføring fra knøttecupen

I 1980 hadde sporten i fjersynet et 20 minutters program fra vår knøttecup. Dette året deltok 1.600 spillere fra 102 lag.

Annonse: